فرمت فایل : اکسل ( xlsx )

محتویات فایل :

تعداد شماره موبایل مدیر عامل : 330             شماره دفتر مدیرعامل : ندارد

نام مدیرعامل : کامل               آدرس : کامل            نام واحد صنعتی : کامل

  

در صورت نیاز شما میتوانیم در کمتر از 24 ساعت فایل را در فرمت دیگری تحویل دهیم .

در صورت عدم رضایت شما از محتویات فایل ، رضایت شما را جلب خواهیم کرد ،

و در ضورت عدم موفقیت در جلب رضایت شما ، وجه پرداختی شما در کمتر از 24 ساعت برگشت خواهد داده شد .

 


مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان